Geologicky pruvodce

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vápence křtinské

HORNINY > Karbonátová souvrství

    Také toto označení prodělalo v geologické historii studia území svůj vývoj. Vápencům tohoto typu se říkalo Křtinské mramory, nebo též vápence kramenclové. V severní a střední části sedimentačního prostoru Moravského krasu představují nejvyšší nepravidelný horizont karbonátů. Jsou čočkovitého až sukovitého habitu, jílovité, šedých, červenavých, zelenavých a žlutavých barev. Jejich výskyty tvoří nepravidelná tělesa protáhlých čočkovitých forem‚ místy navíc dodatečně deformovaná tektonicky (důsledek působení Karpatského orogenu).V jižní části Moravského krasu jsou jejich ekvivalentem písčité vápence a intraformační brekcie. Dokladují nástup horotvorných procesů na rozhraní devonu a karbonu a ukončení karbonátové sedimentace.

Křtiny, opuštěný jámový lom západně od obce v údolí Křtinského potoka
    Tento lom je historicky datován do období stavby chrámu ve Křtinách (druhá čtvrtina 18. století). Údajně sloužil pro dobývání Křtinských vápenců, které byly kamenicky zpracovávány (kvádry,  sloupky, obkladové desky) a používány pro výše uvedenou stavbu. Zájem o tento materiál byl oživen v minulém století a lom otevřen pro pokusnou technologickou těžbu. Majitel lomu, Rudné doly Jeseník nakonec těžbu ukončil a lom je v konzervaci. Profily slouží k výukovým účelům a jsou chráněny. Křtinské vápence tvoří protáhlé těleso východním směrem k Březině, kde protíná ve vrcholu stoupání silnici Křtiny - Březina v trati zvaná Vlčenec. Toto ložisko bylo v nedávné době středem zájmu soukromé firmy. Společným postupem orgánů ochrany přírody, obecního úřadu ve Křtinách a obecního úřadu v Březině bylo těžbě zabráněno. Na kontaktu s nadložními kulmskými břidlicemi se soustřeďují kvalitní vody, které jsou jímány vrty pro potřebu obyvatel Křtin.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky